Thiết bị lọc nước

MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP

---------- www.kitzmf.vn ----------

Loại Lắp Tại Vòi Purifee PF-G4

4,500,000₫

may-loc-nuoc-kitz-purifree-

Loại lắp dưới bồn rửa OAS-9

8,200,000

kitz-OAS9

Loại lắp dưới bồn rửa OSS-Q4

10,500,000

OSS-Q4

Loại thương mại LOAS-N0

13,500,000

Loc tong LOAS-N0
may-loc-nuoc-kitz-osst7

Loại lắp tại vòi OSS-T7

7,200,000

OSS-G4

Loại Lắp Dưới Bồn Rửa OSS-G4

10,500,000

KITZ OSS-A7

Loại Lắp Dưới Bồn Rửa OSS-A7

13,500,000

MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP

---------- www.cleansui.vn ----------

Loại điện giải tạo nước ion kiềm AL700E

38,000,000₫

AL700E- VN 2808

Loại lắp tại vòi CSP801E

2,600,000

Loại lắp tại vòi sen SK-106W

1,600,000

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC ION ÂM

---------- www.dileka.vn ----------

1800 6716