Kangen Levelux RJ-II – Máy lọc nước Nhật Bản - Điều hòa không khí

Kangen Levelux RJ-II

64,000,000₫

Outstanding points

- 3 electrode plates

- Negative ORP: -450mV

- Languages: 1 (English)

- Warranty: 3 years

- Made in Japan

- 3 electrode plates

- Negative ORP: -450mV

- Languages: 1 (English)

- Warranty: 3 years

- 5 Water types:

  •     Strong Kangen Water (11.0 pH)
  •     Kangen Water (8.5, 9.0, 9.5 pH)
  •     Clean Water (7.0 pH)
  •     Acidic (Beauty) water (6.0 pH)
  •     Strong Acidic water (2.5 ph)
Ứng dụng
Bài toán chi phí

Relate Product