BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

0₫

Ưu điểm

 • Tính năng

  • Điều khiển bất kỳ máy lạnh, TiVi và máy chiếu nào có sử dụng bộ điều khiển từ xa dùng hồng ngoại.
  • Cập nhật trạng thái thiết bị được điều khiển trên App của Homa khi sử dụng bộ điều khiển hồng ngoại từ xa đi theo thiết bị.
  • Tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để điều khiển máy lạnh tự động đem lại sự thoải mái.
 • Tính năng

  • Điều khiển bất kỳ máy lạnh, TiVi và máy chiếu nào có sử dụng bộ điều khiển từ xa dùng hồng ngoại.
  • Cập nhật trạng thái thiết bị được điều khiển trên App của Homa khi sử dụng bộ điều khiển hồng ngoại từ xa đi theo thiết bị.
  • Tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để điều khiển máy lạnh tự động đem lại sự thoải mái.
Ứng dụng

Sản phẩm khác