Video giới thiệu

Giới thiệu về Nhà máy Enagic - Kangen Water

Giới thiệu về CALLME

Giới thiệu tập đoàn KITZ

Kitz Water Solution

Hướng dẫn lắp đặt OAS-9

Hướng dẫn lắp đặt OSS-T7

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT PURIFEEMÁY LỌC NƯỚC KITZ OSS-A7DÒNG SẢN PHẨM KITZ MICRO FILTER

Ứng dụng Dileka cho hệ thống giặt

Giới thiệu về Dileka

Hướng dẫn vệ sinh máy K8

Sản xuất bộ lọc Kangen

Hướng dẫn hoạt động của máy Kangen Leveluk K8

Hướng dẫn thay bộ lọc Kangen SD501

Hướng dẫn lắp đặt Kangen SD501

Hướng dẫn lắp đặt Anespa

Video công nghệ điện giải nước Kangen

Hướng dẫn sử dụng bình lọc nước di động Waterman


Máy lọc nước Panasonic