CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC

Công nghệ lọc nước tiên tiến đến từ Nhật Bản

KHẢ NĂNG LỌC MẠNH MẼ

Lớp thành của màng lọc sợi rỗng có thể loại bỏ ngay lập tức các tinh thể nhỏ tới 0.1 micromet trong nước.

 

 

Mang loc

LOẠI BỎ ĐƯỢC GỈ SẮT ĐỎ

Lớp gỉ sắt thường phát sinh trên các đường ống dẫn nước cũ.

 

CẤU TRÚC LƯỚI

Cơ chế nước sẽ đi qua các sợi lọc. Tạp chất được lọc bên trong thành các sợi này.

 

Mat cat mang loc

Nước được lọc theo dòng chảy từ mặt ngoài sợi rỗng vào mặt trong, nước sạch chảy qua các lỗ của sợi rỗng.

SỰ KHÁC BIỆT KHI CÓ CẤU TRÚC MÀNG LỌC SỢI RỖNG


 

 

1800 6716