Thiết bị lọc nước

 Máy lọc nước lắp tại vòi KITZ OSS-T7  Máy lọc nước lắp tại vòi KITZ OSS-T7
6,800,000₫
 Máy lọc nước thương mại KITZ LOAS-N3  Máy lọc nước thương mại KITZ LOAS-N3
13,500,000₫
 Máy Lọc Nước Nóng-Lạnh KITZ NLW-K1  Máy Lọc Nước Nóng-Lạnh KITZ NLW-K1
12,500,000₫
 Máy lọc nước thương mại KITZ LOAS-N0  Máy lọc nước thương mại KITZ LOAS-N0
12,900,000₫
 Thiết bị xử lý nước ion âm Dileka 40RS  Thiết bị xử lý nước ion âm Dileka 40RS
65,000,000₫
 DILEKA 50RS  DILEKA 50RS
98,000,000₫

DILEKA 50RS

98,000,000₫

 Vòi Sen Lọc Nước Waters Therapy Shower  Vòi Sen Lọc Nước Waters Therapy Shower
1,300,000₫
 Bộ lọc tổng Kitz Micro Filter 10 inch  Bộ lọc tổng Kitz Micro Filter 10 inch
4,500,000₫
 Máy lọc nước ion kiềm Leveluk Kangen K8  Máy lọc nước ion kiềm Leveluk Kangen K8
139,000,000₫
 DILEKA 80RS  DILEKA 80RS
LIÊN HỆ

DILEKA 80RS

LIÊN HỆ