Bộ lọc thay thế

 Bộ lọc nước KITZ OSSC-4  Bộ lọc nước KITZ OSSC-4
3,600,000₫
 Bộ lọc nước KITZ OSSC-7  Bộ lọc nước KITZ OSSC-7
4,000,000₫
 Bộ lọc nước KITZ OASC-9  Bộ lọc nước KITZ OASC-9
3,800,000₫
 Bộ lọc tổng Kitz MOF254BW  Bộ lọc tổng Kitz MOF254BW
3,800,000₫
 Bộ lọc tổng Kitz MOF508BW  Bộ lọc tổng Kitz MOF508BW
5,500,000₫
 Bộ lọc Kangen- Leveluk Super 501  Bộ lọc Kangen- Leveluk Super 501
3,500,000₫
 Bộ lọc Kangen K8  Bộ lọc Kangen K8
3,960,000₫
 Bộ lọc nước KITZ LOASC-0  Bộ lọc nước KITZ LOASC-0
5,000,000₫
 Bộ lọc nước KITZ LOASC-3  Bộ lọc nước KITZ LOASC-3
5,900,000₫